Sunday, July 29, 2012

London Olympic fever

Maaaring ilan sa atin ang nagpuyat upang mapanood ang Opening ng 2012 London OLympic Games.

O di kaya'y sinusundan ang ilang piling atleta na kalahok sa iba't ibang sports events.

Ako naman iba. Naghanap ako ng mga video clips na magpapakita sa "spirit" of Olympics.

Narito sa ibaba ang ilan sa napili kong mga kakaibang videos.

London 2012 Olympic Opening Ceremony Timelapse Montage from Duncan McLean on Vimeo.
LONDON OLYMPIC GAMES 2012 from Achraf Amiri on Vimeo.
London Olympic Games 2012 from Tim Riggs on Vimeo.

London Olympic Game 2012 in After Effect from eccentric on Vimeo.

No comments: